Hangra banda! jótékonysági fesztivál
Hangra banda!

3. Hangra banda!

2014. május 31-én harmadik alkalommal rendezik meg a Hangra banda! névre hallgató nagyszabású jótékonysági fesztivált, melynek ezúttal a budapesti Iskola Klub ad otthont a Hegedű utcában. Délelőtt 10 órától családi programokkal és civil szervezetek bemutatkozóival várják az érdeklődőket, este pedig hat, a fiatalok körében népszerű rock és underground zenekar ad koncertet. A teljes bevételt rászoruló gyermekek táboroztatására fordítják.
Az Iskola Klub címe: 1061 Budapest, Hegedű u. 3.

18.00 órától meglepetés koncertek. Információk hamarosan

Addig is kövess minket facebookon, hogy azonnal értesülj az újdonságokról!

A Szívvel lélekkel Alapítványról

Az Alapítvány célja, hogy önkénteseik segítségével olyan rendezvényeket és táborokat szervezzenek, amelyek programjaikkal és egy biztos, megtartó közösség megteremtésével hozzájárulnak a gyerme-kek és fiatalok lelki és szellemi fejlődéséhez. Egyre szélesedő és tematikusan bővülő programajánla-tukkal segíteni szeretnének a fiataloknak az érték- és útkeresésben. Gyermekek és fiatalok számára – származásuktól és anyagi helyzetüktől függetlenül – aktív és örömteli közösség élményt kívánnak megteremteni, hogy a résztvevők nem formális keretek között bővíthessék ismereteiket, kibontakoz-tathassák és fejleszthessék kreativitásukat. Az Alapítvány munkatársai odafigyeléssel igyekeznek meg-teremteni a személyes elfogadottság érzését, ugyanakkor építő jellegű visszajelzést adnak a fiataloknak a fejlesztendő területekről, ami hosszútávon személyiségük egészséges fejlődését szolgálja. A tá-borokban a fiatalok megismerhetik az ország számos különböző pontjáról és a határon túlról érkező társaikat, és tapasztalatokat cserélhetnek, kapcsolatokat építhetnek velük. Így alkalom nyílik különböző társadalmi rétegek találkozására, erősödhet a társadalmi integráció, a tolerancia elve. A Szívvel – Lélekkel Alapítvány programszervezői csapatában különböző szakmák képviselői vesznek részt, és ka-matoztatják tapasztalataikat, tudásukat, gyakorolhatják leendő szakmájukat. Az Alapítvány célja to-vábbá az egészséges életmódra nevelés és a különböző deviáns magatartások veszélyeit elkerülendő a megfelelő ismeretek és építő opciók (zene, színjátszás, tánc, sportok) megismertetésével egész embe-rek nevelése, növelése. Ezt elősegítendő problémamegoldó, megküzdési képességeik fejlesztését is célul tűzik ki, amelyet a gyerekek, fiatalok számára emészthető tevékenykedtető, játékos formában tálalnak. Az ismereteket a játékokba belefeledkezve a gyerekek könnyedén sajátítják el. Tevékenysé-geik nem titkolt célja az is, hogy segítő szellemű, önzetlen segítségnyújtásra képes, képzett fiatalokat neveljenek, akik így példát adva kortársaik segítségére lehetnek.

Céljai elérése érdekében az Alapítvány évente 300 gyermek és fiatal számára szervez tartalmas, változatos és színvonalas közösségépítő, életvezetési táborokat.
Az Alapítvány évente 3000 gyermeket és fiatalt ér el olyan módon, hogy iskolákban és helyi közösségek családi és ifjúsági rendezvényein mentálhigénés, ismeret-, készség és egészségfejlesztő szabadidős programokat szervez. Az Alapítvány céljai között szerepel az önkénteseik toborzása képzése, to-vábbképzése, és más hasonló célkitűzésű szervezetekkel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás is.